Další webové prezentace

Ukázka některých webových stránek, které jsme dělali v předchozích letech (2004–2008). Berte prosím v úvahu, že mnohé stránky nejsou v původní podobě. Často se na nich podepsala špatná údržba obsahu i webu jako takového.