Tisková grafika

Převod loga do křivek
Vaše logo je možné upravit a vyrobit znovu dle vzoru v křivkách. Nabízí se pak více možností hlavně pro tisk. Logo není rozmazané, nemá vybledlé barvy a zároveň můžete volit libovolně jeho velikost a použití. Logo v křivkách dodám v PDF či CDR formátu ve 2 verzích – pozitiv a negativ. Negativ se hodí například pro tmavé podklady. 

Původní logo v rastru před úpravou
Logo po úpravě v křivkách